Puslapio žemelapis

Orai Vilniuje
Orai Kaune
Orai Klaipėdoje

VANDENS TELKINIAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA

 

Vandens telkinio pavadinimas

1. Jūra (nuo Tauragės miesto vandenvietės užtvankos iki Tauragės miesto 3-iosios vidurinės mokyklos ir 500 m žemyn nuo Balskų užtvankos).

2. Nemunas (nuo Kauno HE užtvankos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos).

3. Krokų lankos botaninis–zoologinis draustinis .

4. Kuršių marios tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto ir Kniaupo įlanka.

5. Valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose, biosferos rezervatų ir valstybinių parkų gamtiniuose rezervatuose esantys vandens telkiniai, jei juose neorganizuota limituota žvejyba.

Šaltinis: http://urd.am.lt