Lietuvos žuvys - Apie žuvis.lt žvejų svetainė

Puslapio žemelapis

Orai Vilniuje
Orai Kaune
Orai Klaipėdoje

Čiukčių žuvis

Čiukčių žuvis, arba čiukučianas lot. Catostomus catostomus catostomus

Čiukčių žuvies kūnas : kūnas ilgas, iki 54 cm, rusvai pilkas. Galva ilga ir su atsikišusiu šnipu. Žvynai smulkūs. Plaukiojamoji pūslė sudaryta iš dviejų kamerų. Žiotys apatinės, pusmėnulio formos. Storos duobėtos lūpos. Viršutinė lūpa ištisinė, apatinė – dviskiautė. Subręsta 5-6 m. Auga vidutinišku tempu.

Paplitimas : vienintelė bizonžuvių rūšis Europoje, čia patekusi iš Šiaurės Amerikos. Lietuvoje labai reta introdukuota žuvis, veisiama žuvivaisos įmonėse. Paplitusi Tolimuosiuose Rytuose.

Neršia : nerštas vyksta pavasarį po ledonešio, ant akmenuoto grunto, kai vanduo 8°C . Vislumas 17-60 tūkst. Ikrelių. Jie apvalūs, lipnūs, skaidrūs bei šviesiai gelsvi. 2-3 mm.