Lietuvos žuvys - Apie žuvis.lt žvejų svetainė

Puslapio žemelapis

Orai Vilniuje
Orai Kaune
Orai Klaipėdoje

VANDENS TELKINIAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA

 

Vandens telkinio pavadinimas

1. Jūra (nuo Tauragės miesto vandenvietės užtvankos iki Tauragės miesto 3-iosios vidurinės mokyklos ir 500 m žemyn nuo Balskų užtvankos).

2. Nemunas (nuo Kauno HE užtvankos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos).

3. Krokų lankos botaninis–zoologinis draustinis .

4. Kuršių marios tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto ir Kniaupo įlanka.

5. Valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose, biosferos rezervatų ir valstybinių parkų gamtiniuose rezervatuose esantys vandens telkiniai, jei juose neorganizuota limituota žvejyba.

Šaltinis: http://urd.am.lt